Menu główne
Pozostałe
Zrealizowane Projekty

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


Śladami przeszłości


Ta ziemia od innych mi droższa


Pański Ogród


Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn.

Szkoła Marzeń

Zobacz jak realizowaliśmy nasz program.

Statystyki


Wszystkie wizyty: 44400
Dzisiaj: 430

gości na stronie:
1

Newsletter
Certyfikaty
Katalog Gwiazdor
Kalendarz
BIP

Konkurs plastyczny - SP i Stowarzyszenie INICJATYWA w Zarszynie!
09.03.2016

Witamy dyrektorów szkół, placówek, nauczycieli, pracowników, rodziców, uczniów, osoby dorosłe! Bardzo serdecznie pragniemy Państwa zaprosić do udziału w konkursie plastycznym promującym zdrowe życie. Konkurs ten jest realizowany jako zadanie Szkoły Podstawowej w Zarszynie (w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień i Profilaktyki Prozdrowotnej) we współpracy z lokalnymi instytucjami (tu ze stowarzyszeniem Inicjatywa z Zarszyna) na rzecz podnoszenia świadomości na temat zachowań ryzykownych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zapobiegania im. Problem ten nie jest obcy naszemu środowisku.

Dlatego serdecznie zachęcamy do zaangażowania, rozpropagowania konkursu i licznego udziału.Regulamin konkursu plastycznego na plakat pod tytułem

„Wybieramy zdrowe życie, używkom mówimy STOP

 

I. Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa w Zarszynie, Stowarzyszenie „Inicjatywa” w Zarszynie.

 

II. Opis konkursu:

Konkurs plastyczny na plakat pn. „Wybieramy zdrowe życie, używkom mówimy STOP” skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zainteresowanych dorosłych z terenu gminy Zarszyn i okolicy. Konkurs ma charakter wychowawczo- profilaktyczno- edukacyjny. Jego głównym zadaniem jest promowanie zdrowego stylu życia (poprzez racjonalne odżywianie, uprawianie sportu i inne formy aktywności fizycznej i umysłowej), propagowanie haseł dotyczących dobrego życia w rodzinie wolnej od nałogów,  dokonywania właściwych wyborów życiowych a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, a więc papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, leków i innych uzależnień, np. od środków medialnych.Uczestnicy poprzez swoje prace wypowiedzą się na temat szkodliwości substancji i środków uzależniających oraz wskażą jak zdrowo i bezpiecznie żyć. Podpowiedzą bliskim jak postępować, by uczynić świat spokojniejszym, piękniejszym, dobrym i przyjaznym oraz wolnym od wszelkiego rodzaju używek.

          III. Cele konkursu:

- propagowanie idei życia bez nałogów;

- uświadomienie skutków uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych środków, np. tableta, komputera, telefonu komórkowego;

- prezentacja twórczości plastycznej, będącej protestem i swoistym apelem przeciwko używkom;

- pokazanie wartości zdrowego trybu życia, a więc racjonalnego odżywiania, fizycznej aktywności i zainteresowań promujących różne sposoby spędzania czasu wolnego, np. poprzez rozwój zainteresowań i pasji;

- rozbudzanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowań plastycznych, propagowanie oryginalnych rozwiązań i technik malarskich, graficznych, itp. oraz ciekawych pomysłów związanych z przedstawieniem treści plakatu.


 IV. Obszar działania:

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz zainteresowanych dorosłych z terenu gminy Zarszyn i okolic.

 V. Warunki uczestnictwa:

Kategorie wiekowe uczestników:

a) I kat. dzieci przedszkolne w wieku 4-6 lat;

b) II kat. klasy I-III szkoły podstawowej;

c)  III kat. klasy IV-VI szkoły podstawowej;

d)  IV kat. młodzież gimnazjalna;

e) V kat. osoby dorosłe

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę, dopuszcza się wykonanie plakatu najwyżej przez dwie osoby.

Temat plakatu:

„Zdrowe i dobre życie”- dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym,

„Używkom i innym środkom szkodliwym mówimy Stop”.

 Technika i forma prac:

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage oraz techniki mieszane.

Forma pracy - plakat. Format prac – dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III – A4, pozostali uczestnicy - A3, umożliwiający późniejsze wykonanie wystawy na tablicach (wyłącznie techniki płaskie na kartkach bloku technicznego).

Każda praca powinna być podpisana wg wzoru:

imię i nazwisko autora, wiek, kategoria wiekowa, pełna nazwa szkoły ( w przypadku osoby dorosłej prosimy o podanie adresu i nr telefonu). W przypadku uczniów i dzieci prosimy podać nazwisko i imię opiekuna.

Miejsce dostarczenia prac oraz termin:

Prace prosimy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Zarszynie do dnia 8 kwietnia 2016 r. do sekretariatu szkoły lub do p. M.Kuzin i G.Kurpiel lub p. A. Szałankiewicz (Galeria lub sklep Premium/Mini-sam).

Przyznawanie nagród:

Komisja powołana przez organizatorów konkursu dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia. Informacja ta zamieszczona będzie na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Zarszynie, Stowarzyszenia „Inicjatywa” oraz Urzędu Gminy w Zarszynie w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Nadesłane lub dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatorów.

 Wręczenie nagród, wernisaż oraz prelekcja na temat „Sport darem życia”:

Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów, pamiątek  połączone zostanie z wykładem oraz ze zwiedzaniem wystawy plakatów konkursowych.
Prelekcja, wręczenie nagród i wystawa prac odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 11:00 w Galerii Rękodzieła Artystycznego przy ul.Bieszczadzkiej w Zarszynie.
Wystawę można będzie oglądać w kwietniu i maju zgodnie z harmonogramem dyżurów galerii.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ich autorów przez organizatorów.

 Zapraszamy do licznego udziału w konkursie! Zapraszamy dzieci i młodzież! Zapraszamy osoby dorosłe!

  Organizatorzy

dodał: admin Komentarzy [0]

Dziennik elektroniczny

Reklama
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania za pomoc, życzliwość i współpracę okazywaną naszej szkole w roku szkolnym 2016/17 otrzymali rodzice: Ewelina Szczęsny, Katarzyna Olearczyk, Marta Stapińska, Agata Żyłka, Edyta Leszkiewicz, Małgorzata Szary, Ewelina Suwała, Karolina Wanielista, Teresa Komańska, Aneta i Sebastian Zimak, Agata Piech, Wioleta Buczek, Ewa Kot, Anna Gajewska, Samanta Kłodowska, Celina Kuzian, Dorota Deszczyńska, Jolanta Węgrzyn, Irena Żyłka, Danuta Kraska, Ewelina Bielawska, Magdalena Tomków, Joanna Kilar, Maria Betlej i Agnieszka Czarnik.
RÓWNANIE SZANS

Nasi sponsorzy

Konkurs
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
Pogoda
Gmina Zarszyn

Mapa
Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®
Współpraca ze Stowarzyszeniem „INICJATYWA” w Zarszynie


2006 Wszelkie prawa zastrzeżone | SP Zarszyn

Witryne prowadzi Anna Ćwiakała
Nauczyciele Uczniowie Rodzice

Warto zobaczyc

www.kanondladzieci.pl

 

www.misie.com.pl

www.reedukacja.prv.pl