Menu główne
Pozostałe
Zrealizowane Projekty

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


Śladami przeszłości


Ta ziemia od innych mi droższa


Pański Ogród


Każde dziecko jest inne - edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn.

Szkoła Marzeń

Zobacz jak realizowaliśmy nasz program.

Statystyki


Wszystkie wizyty: 46122
Dzisiaj: 441

gości na stronie:
1

Newsletter
Certyfikaty
Katalog Gwiazdor
Kalendarz
BIP

Wycieczka edukacyjna do Rzeszowa
11.05.2017

W miniony wtorek grupka uczniów z klasy szóstej pod opieką Marii Kuzin miała możliwość wyjazdu na Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską w celu „wczucia się” w rolę studentów.

Skład grupy był ograniczony z tego powodu, że uczniowie naszej szkoły dołączeni byli do grupy gimnazjalistów, którzy jako „starsi żacy” zetknęli się już z takimi naukami, jak chemia, fizyka , anatomia, czy matematyka wyższego szczebla i wyjazd ten służył pogłębieniu ich wiedzy i umiejętności w tychże dyscyplinach. Uczniowie szkoły podstawowej wykazali się jednak dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem tym wszystkim, co na tych dwóch uczelniach było prezentowane, swoją postawą wcale nie ustępowali gimnazjalistom.
Najpierw udaliśmy się do rektoratu Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie dwaj młodzi asystenci oczekiwali na przyjazd naszej grupy. Doktoranci wprowadzili nas do sali nazywanej „Wystawą interaktywną”. Tam, po krótkim wykładzie na temat nauk matematyczno- przyrodniczych zaprezentowali stoiska z różnymi eksponatami i przyrządami, które należało w odpowiedni sposób „obsłużyć”, złożyć i wypróbować, aby zrozumieć ich działanie, lub rozwiązać zagadki związane z ich działaniem. A więc rozwiązywanie przez działanie!
Dla uczniów było to nie lada wyzwanie, ale dzięki współpracy grupowej wiele zagadek i zadań udało im się rozwiązać. Stosunkowo szybko pokonali „Tor antygrawitacyjny” rozwiązując zadanie tzw. Problemu Syzyfa, doświadczali wrażeń związanych z „Lustrem Frankensteina”, potem budowali „bez spoiwa i podpór” tzw. „Łuk Tryumfalny”, rozwiązywali zagadki stożkowe (czyli, co się stanie jak przetniemy stożki), następnie budowali „Kopułę Leonarda” postępując według algorytmu „krok po kroku”, obserwowali także działanie ludzkich narządów, takich jak ucho i oko. Największym zainteresowaniem cieszyły się eksperymenty związane z budową „Łuku Tryumfalnego”, składanie z elementów „czaszki ludzkiej”, a także matematyczne łamigłówki.
Potem uczniowie zwiedzili aule, na których odbywają się wykłady studenckie. Prowadzący zajęcia zachęcił uczniów do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin nauki i rozwijania zainteresowań, które powinny dawać radość i stanowić dużą wartość w życiu człowieka.
Drugim punktem naszej wycieczki był udział uczniów w eksperymentach chemicznych i fizycznych na Politechnice Rzeszowskiej. W ogromnej auli uczniowie obserwowali eksperymenty z tematyki: płyny (ciecze i gazy), bezwładność ciał, elektromagnetyzm, światło i optyka. Czterej prowadzący, doktoranci z dziedzin fizyki i chemii (w tym jeden reprezentujący uczelnię lubelską), zaprezentowali ciekawe doświadczenia fizyczne i chemiczne. Uczniowie dowiedzieli się, że lustro „kłamie”, a rzeczywisty obraz przekazują dwa lustra ustawione pod katem prostym w stosunku do siebie. Dowiedzieli się także, dlaczego koryta rzek na półkulach północnych i południowych zostały „wyżłobione” z prawej bądź z lewej strony koryta (związane jest to z ruchem obrotowym ziemi), które ciecze są gęstsze, które rzadkie i jakie to ma skutki w konstruowaniu różnych urządzeń. Te ciekawostki chemiczne i fizyczne zrobiły na pewno duże wrażenie na uczniach i zaakcentowały, czym jest nauka i jaki ma wpływ na rozwój cywilizacji. Eksperymenty te udowodniły, że nauka jest kluczem do realizacji własnych marzeń, rozwijaniu pasji, daje satysfakcję i rozbudza ciekawość świata. Eksperymenty te pokazały również, że człowiek ma wpływ na pewne zjawiska w przyrodzie, i że wiedza, którą posiada jest potęgą we wszechświecie.
Szóstoklasiści zapytani o zrozumienie tych doświadczeń, wykazali zainteresowanie tymi tematami, a to oznacza, że myślą i być może pójdą w kierunku zgłębiania wiedzy z nauk ścisłych, jakimi jest matematyka, fizyka i chemia. Życzymy im tego, aby w przyszłości byli odkrywcami, naukowcami i pionierami wielu dyscyplin naukowych.
Podwaliny dajemy im już przecież w szkole podstawowej!


dodał: admin Komentarzy [0]

Dziennik elektroniczny

Reklama
Przyjaciele Szkoły
Podziękowania za pomoc, życzliwość i współpracę okazywaną naszej szkole w roku szkolnym 2016/17 otrzymali rodzice: Ewelina Szczęsny, Katarzyna Olearczyk, Marta Stapińska, Agata Żyłka, Edyta Leszkiewicz, Małgorzata Szary, Ewelina Suwała, Karolina Wanielista, Teresa Komańska, Aneta i Sebastian Zimak, Agata Piech, Wioleta Buczek, Ewa Kot, Anna Gajewska, Samanta Kłodowska, Celina Kuzian, Dorota Deszczyńska, Jolanta Węgrzyn, Irena Żyłka, Danuta Kraska, Ewelina Bielawska, Magdalena Tomków, Joanna Kilar, Maria Betlej i Agnieszka Czarnik.
RÓWNANIE SZANS

Nasi sponsorzy

Konkurs
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
Pogoda
Gmina Zarszyn

Mapa
Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®
Współpraca ze Stowarzyszeniem „INICJATYWA” w Zarszynie


2006 Wszelkie prawa zastrzeżone | SP Zarszyn

Witryne prowadzi Anna Ćwiakała
Nauczyciele Uczniowie Rodzice

Warto zobaczyc

www.kanondladzieci.pl

 

www.misie.com.pl

www.reedukacja.prv.pl