http://spzarszyn.pl

:: Konspekt lekcji matematyki klasa IV
Artykuł dodany przez: admin (2007-05-27 21:55:45)

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI
PRZYGOTOWANY POD HOSPITACJĘ PRZEZ OPIEKUNA STAŻU


Klasa IV szkoła podstawowa, nauczyciel Anna Ćwiąkała, czas 45 minut


TEMAT: Rzymski sposób pisania liczb - powtórzenie wiadomości .


CELE LEKCJI:
• przypomnienie symboli Rzymian,
• uczenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
• sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranego działu.

FORMY PRACY:
• praca z całym zespołem klasowym,
• dyskusja,
• zabawa w pytania,
• praca w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Kartki do zapisywani zadań, tablica. żetony,

PRZEBIEG LEKCJI:

I Wprowadzenie.
1. Sprawy organizacyjne - podział uczniów na grupy.
2. Podanie tematu i celu lekcji.
II Część właściwa lekcji.
3. Podanie zasad zabawy:
• uczniowie są podzieleni na grupy,
• każda grupa na początku ma tylko 10 żetonów,
• nauczyciel zadaje pytania, na które odpowiadają przywódcy drużyn,
• przed udzieleniem odpowiedzi każda drużyna określa wartość danego pytania w żetonach (liczba żetonów nie może być większa niż posiadana w danym momencie gry),
• po udzieleniu odpowiedzi przez uczniów nauczyciel ustosunkowuje się do niej i przydziela lub odbiera określoną liczbę żetonów,
• drużyna, która zdobędzie najwięcej żetonów, wygrywa.

Pytania i zadania, które są wykorzystane w grze:

Co oznaczają symbole:
• LIV,
• CCVI,
• MIV,
• MDCIX,
• DLIX,
• CCCXL,
• CXXVII,
• LXI,
• XCIII?
Podane liczby zapisz (na tablicy) w systemie rzymskim:
• 14,
• 360,
• 1945,
• 1410,
• 999,
• 58,
• 376,
• 544,
• 1949,
• 268.


PRACA DOMOWA:

Używając rzymskich cyfr, zapisz rocznice wybranych kilku ważnych wydarzeń.adres tego artykułu: http://spzarszyn.pl/articles.php?id=4