Dyrektor szkoły informuje, że odbędą się śródroczne spotkania z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

16.05.2019r. tj. czwartek

16.00 Spotkanie z psychologiem dla Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego i klas Ia, Ib oraz innych chętnych nt.  „Dogadaj się ze mną! – praktyczne aspekty komunikacji z dzieckiem” –  sala w oddziale przedszkolnym

17.00 Spotkania z wychowawcami w klasach:  „0a”, „0b” i  I, II, III 

17.30 Spotkania z wychowawcami  w klasach : IV, V, VI, VII, VIII i oddziały gimnazjalne

Klasa „0a i 0b” – Oddział przedszkolny

Klasa Ia  – sala 31

Klasa Ib – sala 33

Klasa II – sala 34

Klasa III – sala 35

Klasa IV – sala 32

Klasa V – sala 24

Klasa VI – sala 30

Klasa VII – sala 23

Klasa VIII – sala 22

Klasa IIIa gim. – sala 25

Klasa IIIb gim. – sala 14                           

ZAPRASZAMY!