Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA mgr Agata Żuchowska
rok szkolny 2020/2021

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODACZWARTEKPIĄTEK
10.00-11.30

9.00- 10.30

 

9.00-12.3011.00-12.309.00-11.30