Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA
rok szkolny 2019/2020

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODACZWARTEKPIĄTEK
9.00-12.309.00 -9.30

10.30-11.30

9.00-12.308.00-12.009.00-10.30