Projekt – LOWE „Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku”

Działania w okresie trwałości projektu można zobaczyć tutaj:
 
Harmonogram działania LOWE w okresie trwałości projektu – rok 2021/2022
 
 
Prezentacja z Podsumowania PROJEKTU: Prezentacja LOWE ZARSZYN PODSUMOWANIE PROJEKTU
 
 
Zapraszamy do śledzenia!
 
Harmonogram działań LOWE – sierpień i wrzesień 2021r.
 
 
 

W dniach 15 i 17 XII 2020r. w Dziennym Domu Seniora w Zarszynie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach projektu LOWE, których głównym celem było rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości.Panie wykonały przepiękne bombki techniką decoupage, wykazując się przy tym niezwykłą kreatywnością. Oczywiście na początku spotkania pojawiały się: brak wiary we własne siły i niepewność. Uczestniczki podjęły ryzyko – udało się, można było dostrzec nieoczekiwany wzrost zainteresowania wykonaniem bombki – efekty zaskoczyły pozytywnie. Podczas wiązania kokardek świetnie sprawdziła się pomoc koleżeńska, a sposób umocowania gałązki jedliny do stojaczka wskazała jedna z pań udowadniając, że w każdej sytuacji można znaleźć wyjście.Niewątpliwie ważnym atutem warsztatów był wspaniały klimat i rodzinna atmosfera, a bombki są prawdziwym dziełem sztuki – niepowtarzalnym i wyjątkowym.

Już 4 grudnia o godzinie 17.00 zaczynamy kurs „Język angielski od podstaw”. Kurs będzie realizowany online za pomocą aplikacji MS Teams. Kurs całkowicie bezpłatny, bez wychodzenia z domu.Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, więc zapraszamy chętnych!!! ?Wystarczy złożyć formularz rekrutacji w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zarszynie.

Od 5 listopada do 6 grudnia br odbywały się zajęcia z rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich na podstawie kursu pierwszej pomocy. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom. Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku” w Gminie Zarszyn.

Ogłoszenie o naborze na trenerów:

Zachęcamy do składania ofert!

Projekt LOWE „Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku” przy Szkole Podstawowej w Zarszynie skierowany jest do osób dorosłych, które napotykają na istotne problemy edukacyjne, społeczne i środowiskowe, ale także dla tych którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.
Cel projektu to zwiększenie udziału dorosłych w edukacji.

Harmonogram działań
• Etap diagnozy potrzeb – czerwiec-sierpień 2020
• Etap przygotowania oferty edukacyjnej – wrzesień-październik 2020
• Etap uruchomienia i funkcjonowania LOWE – październik 2020-czerwiec 2021
Po przygotowaniu pełnej ofert edukacyjnej pojawi się szczegółowy harmonogram poszczególnych aktywności edukacyjnych.

Wywiad fokusowy za nami

Partnerzy projektu

8 września 2020r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie odbył się wywiad zogniskowany grupowy z udziałem lokalnych interesariuszy – 15 przedstawicieli instytucji lokalnych, pomocy społecznej oraz innych organizacji społecznych działających na terenie gminy Zarszyn. Wspólna rozmowa i debata pozwoliła wypracować ciekawe wnioski, które wzięte będą pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji „LOWE” w Zarszynie. Każdy chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, uwagami i przewidywaniami.
W wywiadzie fokusowym uczestniczyli przedstawiciele:
• OSP w Zarszynie,
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• KGW w Zarszynie,
• Stowarzyszenia INICJATYWA,
• GOK w Zarszynie,
• GBP w Zarszynie,
• Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”,
• UG w Zarszynie,
• DDS w Zarszynie,
• Klubu Seniora w Odrzechowej,
• SP w Besku,
• SP w Zarszynie,
• ZG/O ZOSP RP w Zarszynie.
Wszystkim uczestnikom tego spotkania bardzo dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne wskazówki i uwagi. Mamy nadzieje, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli się spotkać i podyskutować.