Rada Rodziców 2019/2020

KL TRÓJKI  KLASOWE DELEGAT DO R.R. FUNKCJA w R.R.
0a Dufrat Anna
Ciupka Patrycja
Farbaniec Martyna
Ciupka P. Członek
0b Rysz-Gładysiewicz Marzena
Silarska Anna
Żyłka Agata
Silarska A. Z-ca przewodniczącej
0c Kwaśniewska Paulina
Olearczyk Katarzyna
Buczek Wioleta
Kwaśniewska P. Sekretarz
I Chamulak Wioletta
Gajewska Anna
Buczek Iwona
Chamulak W. Członek
IIa Trelewicz Anna
Betlej Maria
Jarema Monika
Trelewicz A.   Członek
IIb Pufka Anna
Rysz Marcin
Oleniacz Renata
Rysz M.     Komisja Rewizyjna
III   Kuzianik Klaudia
Kurpiel Krystyna
Szczęsny Ewelina
Kuzianik K. Członek
IV   Komańska Teresa
Bielawska Ewelina
Kwiatkowska Agnieszka
Komańska T. Przewodnicząca
V Betlej Maria
Kraska Danuta
Czarnik Agnieszka
Betlej M. Członek
VI Komańska Teresa
Zimak Aneta
Wanielista Karolina
Oleniacz Renata
Komańska T. Przewodnicząca
VII Jakiel Ewa
Maślany Barbara
Jendruczko Sylwia
Jakiel E. Skarbnik
VIII Czyż Katarzyna
Czarnik Agnieszka
Kuzianik Agnieszka
Czyż K.Komisja Rewizyjna