Samorząd Uczniowski 2022/2023

Opiekunowie: Pani Anna Jaślar i Pani Beata Jaślar

Przewodnicząca: Maja Zimak

Zastępca przewodniczącej: Maja Betlej

Skarbnik: Oliwia Kwiatkowska