Samorząd Uczniowski 2021/2022

Opiekunowie: Pani Beata Jaślar i Pani Kinga Urbanik – Misiewicz

Przewodnicząca: Amelia Komańska

Zastępca przewodniczącej: Konrad Gajda

Sekretarz: Maja Betlej

Skarbnik: Maja Zimak