Samorząd Uczniowski 2019/2020

Opiekunowie: Pani Anna Jaślar i Pani Kinga Urbanik – Misiewicz

Przewodnicząca: Zofia Kwiatanowska

Zastępca przewodniczącej: Oliwia Czupiej

Sekretarz: Filip Małek

Skarbnik: Weronika Jakiel