Samorząd Uczniowski 2023/2024

Opiekunowie: Pani Anna Jaślar i Pani Beata Jaślar

Przewodnicząca: Oliwia Kwiatkowska

Zastępca przewodniczącej: Gabriel Komański

Skarbnik: Alicja Szczęsny

Sekretarz: Milena Kuźmiak

Sekcja oprawa muzyczna: Tomasz Małek

Sekcja dekoracyjna: Natalia Małek, Jagoda Kuźmiak

Sekcja organizacyjna: Nikola Komańska

Sekcja porządkowa: Szymon Małek, Karol Suwała

Członkowie: Laura Malik, Aleksandra Kostur