Dokumenty szkolne

STATUT
 
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 
INFORMATOR DLA RODZICÓW
 
PROGRAM SERCE I POMOC dla klasy 4
 
Zasady oceniania i wymagania z poszczególnych przedmiotów