Zajęcia dodatkowe 2019/2020

ZajęciaNauczyciel
Kółko z j. angielskiego dla klasy VA. Jaślar
Innowacja pedagogiczna „ Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” klasa IIa, IIb i „0b”M. Rygiel,

A. Knurek,

M Gibczyńska

Kółko ekologiczne/ LOPR. Kasperkowicz-Ziemiańska,
Zaj. sportowo-rekreacyjne (piłka nożna, ręczna) w ramach UKS-uR. Komański,

J. Delimat,

J. Twardy

Zaj. dyd-wyr.  z j. angielskiego w kl. IVK. Urbanik-Misiewicz
Kółko z j. angielskiego Kl.  IIIS. Galant
Zajęcia wyrównawcze klasy IIIE.Matuszek
Zajęcia logopedyczne klasa IIIE.Matuszek
Zajęcia logopedyczne klasa  I, IIa i IIbE.Matuszek
Zajęcia wyrównawcze klasa IG. Kurpiel
Elementy programowania i szachów klasa IIIA.Żuchowska
Repetytorium z j.polskiego klasa VIIIA.Konieczna
Repetytorium z j.angielskiego klasa VIIIA.Florian
Repetytorium z matematyki klasa VIII
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze   klasa IIa i IIb
Z.Konieczna

Z. Konieczna

M.Rygiel

M.Gibczyńska

Innowacja “Zielona szkoła” klasa IG.Kurpiel
Kółko historyczneJ. Leszczyński
Innowacja z j.angielskiego klasa VA. Jaślar

Zajęcia dyd-wyrównawcze z j. polskiego

K.Małek

Zespół wyrównawczy z matematykiZ. Konieczna
Zespół wyrównawczy z języka polskiegoA. Konieczna
Zespół dodatkowe z matematyki
Zajęcia artystyczne klasy I-III
A.Ćwiąkała

wychowawcy

Programowanie  klasy I-IIwychowawcy
Innowacja ZDROWE I DOBRE ŻYCIE klasy VII-VIIIJ.Haduch i M.Kuzin
Innowacja DROGA DO SUKCESU klasy VII-VIIIK.Michnowicz i M.Kuzin