Kadra pedagogiczna SP w ZARSZYNIE


  Anna Ćwiąkała

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: matematyka, informatyka
  Dodatkowe funkcje: Dyrektor szkoły

  Jacek Leszczyński

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: wos, historia, wdż, nauczyciel wspomagający
  Dodatkowe funkcje:

  Sabina Galant

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: język angielski, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
  Dodatkowe funkcje:

  Grażyna Kurpiel

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: plastyka, muzyka, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  Dodatkowe funkcje:

  Elżbieta Matuszek

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przyroda
  Dodatkowe funkcje: logopeda

  Krystyna Małek

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: język polski
  Dodatkowe funkcje:

  Małgorzata Rygiel

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  Dodatkowe funkcje:

  Agata Żuchowska

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: informatyka, biblioteka szkolna
  Dodatkowe funkcje: wychowawca świetlicy szkolnej

  Anna Knurek

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne, zajęcia terapeutyczne
  Dodatkowe funkcje: terapeuta

  ks.Ryszard Płatek

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: religia
  Dodatkowe funkcje:

  Lucyna Gburyk

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: matematyka, chemia, rewalidacji, nauczyciel wspomagający
  Dodatkowe funkcje:

  ks.Zdzisław Babiarz

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: religia
  Dodatkowe funkcje:

  Sabina Bańczak

  Awans zawodowy: Nauczyciel kontraktowy
  Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolne, j.angielski
  Dodatkowe funkcje: podagog, pedagog specjalny, surdopedagog

  Beata Jaślar

  Awans zawodowy: Nauczyciel kontraktowy
  Nauczany przedmiot: nauczyciel wspomagający
  Dodatkowe funkcje: terapeuta

  Wiktoria Wacławska

  Awans zawodowy: Nauczyciel kontraktowy
  Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, tyflopedagog
  Dodatkowe funkcje: tyflopedagog

  Justyna Haduch

  Awans zawodowy: Nauczyciel kontraktowy
  Nauczany przedmiot: doradca zawodowy
  Dodatkowe funkcje: Psycholog

  Adam Gebus

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: informatyka, matematyka, fizyka
  Dodatkowe funkcje:

  Janusz Delimat

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, historia
  Dodatkowe funkcje: wychowawca w świetlicy

  Rafał Komański

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
  Dodatkowe funkcje:

  Janusz Twardy

  Awans zawodowy: Nauczyciel mianowany
  Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
  Dodatkowe funkcje:

  Alina Sawicka

  Awans zawodowy: Nauczyciel mianowany
  Nauczany przedmiot: j.angielski
  Dodatkowe funkcje: logopeda

  Kinga Urbanik-Misiewicz

  Awans zawodowy: Nauczyciel mianowany
  Nauczany przedmiot: j.angielski, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
  Dodatkowe funkcje:

  Katarzyna Michnowicz

  Awans zawodowy: Nauczyciel mianowany
  Nauczany przedmiot: biologia, rewalidacja, nauczyciel wspomagający, przyroda
  Dodatkowe funkcje:

  Renata Kasperkowicz-Ziemiańska

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: geografia, technika, przyroda
  Dodatkowe funkcje: wychowawca świetlicy

  Kinga Nycz-Kijowska

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: edukacja przedszkolna, rewalidacja, terapia pedagogiczna
  Dodatkowe funkcje:

  Karolina Rysz-Konieczna

  Awans zawodowy: Nauczyciel kontraktowy
  Nauczany przedmiot: edukacja przedszkolna
  Dodatkowe funkcje:

  Liliana Bałut

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: j.polski
  Dodatkowe funkcje:

  Katarzyna Fedak

  Awans zawodowy: Nauczyciel kontraktowy
  Nauczany przedmiot: j.niemiecki
  Dodatkowe funkcje:

  Milena Kochańska-Dubiel

  Awans zawodowy: Nauczyciel kontraktowy
  Nauczany przedmiot: muzyka,plastyka
  Dodatkowe funkcje:

  Katarzyna Leszczyńska

  Awans zawodowy: Nauczyciel stażysta
  Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający
  Dodatkowe funkcje:

  Anna Jaślar

  Awans zawodowy: Nauczyciel mianowany
  Nauczany przedmiot: j.angielski, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
  Dodatkowe funkcje: