SP w Zarszynie ul.Bieszczadzka 19 38-530 Zarszyn

Projekty

Znajdziecie tutaj Państwo informacje i aktualności związane z naszymi aktualnie realizowanymi oraz zamkniętymi projektami.

Jesteśmy uDOSTĘPniaczami

Szkoła Podstawowa w Zarszynie jako jedna ze 100 placówek w Polsce zakwalifikowała się do udziału w ogólnokrajowym programie „uDOSTĘPniacze”. Nazwa...

Pomagamy

Organizacja „Szkoła Dzieciom” działająca w Szkole Podstawowej w Zarszynie zachęca wszystkich do udziału w akcji dobroczynnej na rzecz chorej dziewczynki. Co należy zrobić? Z...

„Pogodne życie” w Gminie Zarszyn

Gmina Zarszyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie w 2018 r. realizowała zadanie publiczne pod tytułem„ Pogodne życie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu...

Działania wolontariuszy przed Bożym Narodzeniem

Tradycją szkoły w Zarszynie jest składanie życzeń i obdarowywanie upominkami osób samotnych z terenu miejscowości i okolic. W czwartek grupka szkolnych wolontariuszy ( KPU) wraz...

„Szkoła Dzieciom” na święta

Działająca w naszej szkole organizacja „Szkoła Dzieciom” w ostatnim czasie zorganizowała akcję „Dla każdego coś słodkiego”. Jak co roku mogliśmy liczyć na sponsorów, dzięki...

Kampania społeczna “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” ma sens!

Bierzemy udział  w kampanii “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. Kampania opracowana przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, który będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt:...

Podsumowanie projektu pn.: „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie,...

11 listopada 2018 r. w Domu Ludowym w Zarszynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zatytułowanego: „Przez stulecie...

Sto drzew genealogicznych na stulecie odzyskania niepodległości-warsztaty historyczne dla uczniów i...

10 października 2018 r. zakończyły się zajęcia, których celem było zainteresowanie uczestników warsztatów genealogią, przekazanie informacji o sposobach zbierania, weryfikowania i porządkowania wiedzy o...

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – „Szkołą bez konfliktu”

Konflikty towarzyszą nam na co dzień, porozumienie jest efektem dialogu – dialogu przeprowadzonego umiejętnie. Czym zajmuje się mediator? Na czym polegają mediacje klasyczne i czym...

Spotkanie partnerów projektu „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie,...

3 października 2018 r. w budynku Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie odbyło się spotkanie partnerów projektu realizowanego przez Stowarzyszenie INICJATYWA w Zarszynie, których reprezentowali:...