Dyrekcja Szkoły

Dyrektor szkoły – mgr Anna Ćwiąkała


    Anna Ćwiąkała

    Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
    Nauczany przedmiot: matematyka, informatyka
    Dodatkowe funkcje: Dyrektor