Dyrekcja Szkoły

Dyrektor szkoły – mgr Anna Ćwiąkała


  Anna Ćwiąkała

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: matematyka, informatyka
  Dodatkowe funkcje: Dyrektor

  Jacek Leszczyński

  Awans zawodowy: Nauczyciel dyplomowany
  Nauczany przedmiot: wos, historia, wdż
  Dodatkowe funkcje: Wicedyrektor