Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10.maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw · 2018; poz. 1000),  informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Zarszynie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 19.
  2. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły został powołany inspektor ochrony danych (IOD) – Roman Sokulski. Kontakt z inspektorem ochrony danych pisemnie: mail: iod@zarszyn.pl, telefonicznie: komórkowy: 669120705, stacjonarny: 13 4671038.

Zamieszczone klauzule:

RODO klauzula dla uczniów i rodziców

RODO monitoring