Szanowni Rodzice!
Dyrektor informuje, że zgodnie  z kalendarzem roku szkolnego na rok 2023/2024
dni 30 i 31 października 2023 r. będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.
W tych dniach szkoła organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających na świetlicę, które będą tego potrzebować (nie zapewnia obiadów). Informację należy zgłosić do wychowawcy do dnia 26.10.2023 r. do godz.12.00.

Oddział przedszkolny pracuje w tych dniach normalnie.