W listopadzie 2023r. obchodzimy XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw są przygotowania, podczas których dzieci przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zajęć. Potem jest już 17 listopada, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Dzieci stają się egzaminatorami i sprawdzają znajomość tabliczki mnożenia starszych kolegów oraz dorosłych. W tym roku 10 egzaminatorów sprawdzało wiedzę w klasach 2-8 i wśród chętnych nauczycieli oraz pracowników szkoły.
Certyfikat Experta Tabliczki Mnożenia otrzymało 7 nauczycieli, Pan Konserwator oraz 37 uczniów. Gratulujemy!!!