W ubiegłym roku szkolnym dzieci uczęszczające na świetlice szkolną wzięły udział w II ogólnopolskiej akcji Plecaki od serca. Na zajęciach świetlicowych przygotowano 25 rysunków lub prac kreatywnych o dowolnej radosnej tematyce, które trafiły do potrzebujących dzieci. W zamian za wysłane prace świetlica otrzymała pomoce, które wykorzystamy w bieżącym roku.