10 października 2018 r. zakończyły się zajęcia, których celem było zainteresowanie uczestników warsztatów genealogią, przekazanie informacji o sposobach zbierania, weryfikowania i porządkowania wiedzy o krewnych oraz wykonanie drzew rodzinnych i rodowodów, które są odmianą drzew genealogicznych. W zajęciach uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, a także zaproszona została Justyna Dziurkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zarszynie, która opowiedziała o ważnym źródle informacji o przodkach – księgach metrykalnych (urodzeń, małżeństw, zgonów) znajdujących się w urzędzie: Zarszyna od 1891 r. i Posady Zarszyńskiej od 1889 r. Zachęcała wszystkich do korzystania z tego źródła na miejscu, w Urzędzie Gminy. Podczas spotkań uczniowie dzielili się wrażeniami w odkrywaniu historii rodzinnych, m.in.: o przodkach przybyłych z Węgier, śmierci pradziadków na Syberii, pobycie na robotach w Niemczech w czasie II wojny światowej. Poznając historię swojego rodu, docierając do świata prawdziwego, aczkolwiek trochę zakurzonego uczniowie zrozumieli, że w ten sposób uczymy się czcić swój ród i postrzegać siebie jako jego część, kontynuację. Efektem warsztatów było wykonanie na papierze – w oparciu o autorski wzór – drzew rodzinnych i rodowodów przez każdego ucznia. Włączyły się też w to osoby dorosłe – uczestnicy projektu. Powstało w sumie sto prac, które zostaną sfotografowane i przeniesione na płótno w zakładzie fotograficznym. Wszystkie prace będzie można zobaczyć na podsumowaniu projektu 11 listopada 2018 r. połączonego z wystawą pt.: „Zarszynianie- życie, praca i wiara” i akademią środowiskową z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Danuta Dec – prowadząca warsztaty