Jednym z zadań w projekcie „Przez stulecie pod wspólnym niebem. Zarszynianie – życie, praca i wiara” realizowanym przez Stowarzyszenie INICJATYWA w Zarszynie były spotkania uczniów i seniorów z księdzem zarszyńskiej parafii nt. życia Świętego Marcina. Zaproszenie do udziału w nich przyjął ksiądz kanonik Antoni Obłoza. Spotkania poprowadzili członkowie stowarzyszenia Anna Szałankiewicz i Józef Kasza. Jedno z nich odbyło się w świetlicy szkolnej 25 września 2018 r. z dwudziestoosobową grupą uczniów, którzy w tym dniu rozpoczynali warsztaty plastyczne z malowania postaci Św. Marcina. W spotkaniu uczestniczyli również seniorzy, którzy z zaciekawieniem, podobnie jak uczniowie, wysłuchali opowieści o życiu Św. Marcina. Ksiądz Obłoza przedstawił życie świętego w kilku odsłonach: jako rzymskiego legionistę, mnicha pustelnika i biskupa Tours. Uwrażliwiał dzieci i młodzież na dzielenie się z biednymi i potrzebującymi nawiązując do zdarzenia z życia Marcina, który zimą, gdy napotkał półnagiego żebraka, oddał mu połowę swojej żołnierskiej opończy.  Nie zabrakło również tematów związanych z gęsiną i rogalami oraz przysłowiami o Św. Marcinie. Dodatkowo zebrani otrzymali od prowadzących spotkanie wiedzę nt. jak w ikonografii przedstawiany jest święty, jakie atrybuty są do tej postaci przypisane oraz czyim jest patronem.

Drugie spotkanie odbyło się w 28 września w budynku Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie. W tym spotkaniu z ks. Obłozą wzięli udział seniorzy z DDS+, panie z KGW w Zarszynie oraz członkowie Stowarzyszenia INICJATYWA. Atmosfera, jaka wytworzyła się z przytulnym pomieszczeniu, opowieści o świętym i modlitwa sprawiły, że było to niezapomniane spotkanie. Miłym akcentem były życzenia i kwiaty dla p. Wacławy Kuzianik z okazji imienin. Zapadła także decyzja, aby wybrać się na wspólną wycieczkę do Dębowca.

Koordynator projektu

Danuta Dec