Zapowiedziany w klasie III gość był rozwijającym uzupełnieniem zajęć o chlebie. P. Iwona Bielawska opowiedziała dzieciom o sprawach rzeczywistych i i całkiem nowych lub znanych im, ale z całkiem innej perspektywy. Spotkanie było ciekawe, pouczające i inspirujące. To była lekcja sama w sobie – pieczenie chleba. Dziękujemy!