22 października 2018r. uczniowie klas 1a i 1b pojechali z wychowawczyniami na wycieczkę do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Była to pierwsza wycieczka zorganizowana w ramach programu innowacyjnego „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. Projekt został napisany wspólnie z nauczycielami zaprzyjaźnionej szkoły w Domaradzu. Dzieci uczestnicząc w zajęciach „Nie święci garnki lepią” zdobyły podstawowe wiadomości na temat garncarstwa. Miały możliwość obejrzenia archiwalnych zdjęć ilustrujących pracę garncarza.

Mogły usiąść przy tradycyjnym kole garncarskim. Wykonały również samodzielnie gliniane figurki. Druga lekcja- „ Obyś cudze dzieci uczył” dostarczyła wiedzy uczniom na temat szkoły sprzed 100 lat. Dowiedzieli się jak dawniej wyglądała nauka. Oglądały podręcznik, zeszyty, piórnik i tornister. Uczyły się zasad kaligrafii, pisania rysikami na tabliczkach, posługiwania się gęsim piórem, piórem ze stalówką i atramentem. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Ciekawie i miło spędzony czas pozwolił dzieciom poznać sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności przez ich pra, pra dziadków.