W dniu 13.11.2018 r. odbyła się w naszej szkole żywa lekcja historii przeprowadzona przez Grupę Pasjonatów Ożywionej Historii z Rzeszowa. Tematyką spotkania były wydarzenia związane z okresem wojny światowej (geneza, udział państw w konflikcie, sposoby walki i bitwa o twierdzę Osowiec, rodzaje broni i umundurowania). Szczególną uwagę podczas prelekcji zwrócono na okres zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę.  Nasi uczniowie w czasie prezentacji mogli być czynnymi uczestnikami przedstawionych wydarzeń – przymierzali umundurowanie wojskowe armii biorących udział w I wojnie światowej, zapoznanie się z rodzajem i funkcjonowaniem broni z tego okresu, zadawali pytania dotyczące omawianych zagadnień. Ta nieoceniona lekcja historii podobała się naszym uczniom i na długo pozostanie w ich pamięci.