DZIEŃ DZIECKA 03.06.2019 r. (poniedziałek)

Piknik na terenie szkoły organizowany przez Radę Rodziców.

– Oddział przedszkolny (pracuje od 7.00 – 16.00) – udział w pikniku od 8.30 do 12.00.

– Klasy I-V – udział w pikniku od 8.30 do 12.25.

Świetlica pracuje bez zmian.

Dyskoteka organizowana przez Samorząd Uczniowski

– Klasy VI-VIII i 3 gim. – dyskoteka od 17.00 do 21.00 (do południa mają wolne).

Klasa VII – wyjazd na wycieczkę w Bieszczady