18 listopada Nasz Klub Mediatorów Rówieśniczych pod opieką Pani Justyny Haduch uczestniczył w I międzyszkolnym spotkaniu Mediatorów Rówieśniczych w Milczy.
Nasz Klub wymieniał doświadczenia z Klubami Mediatorów z innych szkół takich jak: Milcza, Turze Pole, Przesietnica i Jaćmierz😊👍

Wspólnie zjedli obiad i uczestniczyli w dyskotece.

Więcej informacji o działalności Naszego Klubu w zakładce “Społeczność szkolna/ klub Mediatorów Rówieśniczych”. Zapraszamy!