Dyrektor szkoły przypomina, że zgodnie z informacją podaną rodzicom do wiadomości we wrześniu 2 maja 2019r. – czwartek – jest dniem wolnym od zajęć.