Szkoła Podstawowa w Zarszynie jako jedna ze 100 placówek w Polsce zakwalifikowała się do udziału w ogólnokrajowym programie „uDOSTĘPniacze”. Nazwa przedsięwzięcia jest dość intrygująca. Co oznacza „dostępność”, o której mowa?
Dostępność to przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni publicznej wszystkim osobom, w tym osobom niepełnosprawnym, o ograniczonej mobilności ruchowej, z zaburzeniami percepcji wzrokowej czy słuchowej. Akcja ma na celu uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w ich otoczeniu oraz uwrażliwienie młodzieży na potrzeby niektórych grup społecznych.
Pierwsze z zadań programu zostało już zrealizowane – w naszej szkole, w różnych miejscach można zobaczyć naklejki zwracające uwagę na zagadnienie dostępności w wielu jej aspektach.
Kolejne zadania będą realizowane w nowym roku szkolnym. We wrześniu odbędą się lekcje mające przybliżyć uczniom temat dostępności. Finałem akcji jest udział w konkursie. Grupa uczniów zostanie „uDOSTĘPniaczmi” realizując projekt opracowany według własnego pomysłu, mający na celu likwidację barier w ich najbliższym otoczeniu.
Zapraszamy do śledzenia naszych szkolnych „uDOSTĘPniaczy” tuż po wakacjach.