14 października 2019 roku w naszej szkole o godzinie 10.00 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tym dniu gościliśmy w naszej szkole komendanta Policji w Besku p.Stapińskiego, który przekazał pracownikom szkoły życzenia, w imieniu pani wójt Magdaleny Gajewskiej życzenia złożyła Pani Dyrektor.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji.

Dyrektor szkoły  złożyła podziękowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy.

Popłynęło również wiele ciepłych i miłych słów w kierunku naszych nauczycieli od p. Teresy Komańskiej i p. Wioletty Chamulak, przedstawicieli Szkolnej Rady Rodziców.

Pani Teresa w imieniu rodziców wyraziła wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Uczniowie również złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli piękne laurki.

W naszej szkole, pierwszy raz w Dniu Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie na ucznia. Jest to moment, na który czeka niejeden pierwszoklasista.

Ta wieloletnia, polska tradycja jest chętnie kontynuowana w każdej szkole. Pasowanie na ucznia to podniosła chwila, która pomaga dziecku zrozumieć, że chodzenie do szkoły jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem, że to istotny element życia człowieka, z którego każdy może być dumny.