26 listopada nasi uczniowie spotkali się z przedstawicielkami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS” SANOK. Wysłuchali prelekcji nt. prawidłowego zajmowania się zwierzętami oraz dowiedzieli się czego robić nie wolno. Poznali podopiecznych Towarzystwa – ???2 pieski i 2 kotki, chętnie odpowiadali na pytania Pani Inspektor i wykazali się dużą wiedzą, za co niektórzy otrzymali upominek w postaci kotka uszytego przez Panią Anię Szczypel – również przedstawicielkę OTOZ – u. Dziękujemy za spotkanie!?

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do zbiórki na potrzeby krzywdzonych zwierząt. Przez najbliższe dni Samorząd Uczniowski zbiera pieniądze, suchą lub mokrą karmę, żwirek, kocyki itp., które będą przekazane do OTOZ „ANIMALS” SANOK. Dziękujemy?