Rozliczając swój roczny PIT możesz przekazać 1,5% podatku na nasze potrzeby.
Jeśli wypełniasz PIT tradycyjnie- papierowo lub za pomocą programu- w odpowiednią rubrykę swojego zeznania wpisz:
CEL: SP W ZARSZYNIE 3529
KRS: 0000270261

oraz równowartość jednego i pół procenta swojego podatku (zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół).