11 października odbyło się spotkanie pod hasłem „Jesteście Częścią Naszej Szkoły”.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas II oraz uczennice klasy V i VIII  z okazji „Dnia Komisji Edukacji Narodowej”  spotkały się z nauczycielami – emerytami naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczyciły nas: p. G. Zygmunt – nauczyciel biologii, p. A. Marmura – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, p. A. Gierad – nauczyciel pedagogiki specjalnej, ks. Antoni Obłoza – katecheta,  p. D. Dec – nauczyciel historii, dyrektor SP, p. L. Szałankiewicz – nauczyciel fizyki, dyrektor gimnazjum. Na uroczystości nie zabrakło obecnych władz szkoły p. dyrektor A. Ćwiąkały i zastępcy dyrektora p. J. Leszczyńskiego.   Czas emerytom umilił wspaniały występ dzieci przygotowany przez nauczycieli. Każdą piosenkę i wiersz zebrani nagradzali gromkimi brawami, a po występie  wręczyli artystom słodkie upominki. Uroczystość przebiegła w sympatycznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że te spotkania są dla nich bardzo ważne.