Szkoła Podstawowa w Zarszynie jako jedna ze 100 szkół w Polsce została zakwalifikowana do udziału w Programie certyfikacyjnym „Szkoła Myślenia Pozytywnego”. Program ma na celu wsparcie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Program jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warunkami przyjęcia było zgłoszenie szkoły oraz wykonanie zleconych zadań certyfikacyjnych.

Co w praktyce oznacza udział w Programie?

W szkole będą prowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tuż przed przerwą świąteczną odwiedził nas „pozytywny” św. Mikołaj. W paczce znalazły się m.in. gry, książki, materiały papiernicze. Odpowiednio wykorzystane pomoce z pewnością uczynią zajęcia ciekawymi i oryginalnymi. Nad realizacją Programu czuwa Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej, z którą przez najbliższy rok nasza Szkoła będzie współpracować. Otrzymaliśmy możliwość konsultacji oraz zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, udziału w warsztatach i szkoleniach. Udział w Programie zwieńczony jest otrzymaniem Certyfikatu Szkoły Myślenia Pozytywnego.  Nasza Szkoła stara się na bieżąco odpowiadać na potrzeby uczniów i rodziców. Chcemy kształtować adekwatną samoocenę, budować poczucie sprawstwa i odpowiedzialność wśród wychowanków. Mamy nadzieję, że udział w Programie jeszcze bardziej zaakcentuje te wartości a podjęte działania będą kontynuowane przez kolejne lata.