Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach realizowanego projektu „Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014-2019, zaprosił klasy pierwsze a i b na wyjazd do Orzechowej. W Bajkowej Kainie Pogranicza odbyły się niezwykłe zajęcia. Był czas na relaks, zabawę i naukę. Interesujące spotkanie „Las dla nas” z panem leśnikiem Dawidem Gołębiewskim dostarczyło wiadomości na temat lasu i jego mieszkańców. Dzieci poznały pozdrowienie w lesie, rozpoznawały drzewa i nauczyły się liczyć ich lata. Obejrzały nasiennik różnych gatunków drzew i krzewów. Były zagadki, ciekawostki, zadania do wykonania. Dzieci miały okazję bawić się wspólnie z dziećmi z SP w Długiem. W przerwie zajęć edukacyjnych dzieci miały poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”. Pogoda dopisała i humory również . Wszyscy zadowoleni wrócili do szkoły. Serdeczne podziękowanie dla Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” za zaproszenie!!!