Dyrektor szkoły informuje, że 21.11.2019r. tj. czwartek odbędzie się spotkanie śródroczne z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

Spotkania z wychowawcami:

16.00
Klasa „0a i 0b” – Oddział przedszkolny
Klasa „0c” – sala obok biblioteki

16.30
Klasa I  – sala 32

Klasa IIa – sala 31

Klasa IIb – sala 33

Klasa III – sala 34

17.00

Klasa IV – sala 30

Klasa V – sala 14

Klasa VI – sala 24

Klasa VII – sala 25

Klasa VIII – sala 23

17.30

Spotkanie Rady Rodziców na jadalni

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW I PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE!