Uczniowie wszystkich klas podczas dyskusji na lekcjach wskazywali pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, analizowali niebezpieczne czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, podkreślali walory wsi jednocześnie wskazując na czyhające trudne, wręcz niebezpieczne sytuacje. Swoje przemyślenia przedstawili również w formie prac plastycznych. Dojrzałe, bardzo bogate w treść prace uczniów zostaną przekazane do KRUS – u w Sanoku.