Dyrektor Szkoły i Komisja rekrutacyjna informują, że wszystkie dzieci zapisane do klasy 1 i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte.?
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w drugiej połowie czerwca.