W dniach 26 XI – 11 XII 2020r. uczniowie z klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Zarszynie brali udział zdalnie w warsztatach edukacyjnych z chemii dzięki Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie.

Zajęcia te miały na celu: rozbudzenie u uczniów zainteresowań zjawiskami otaczającego świata, kształtowanie ciekawości poznawczej przejawiającej się w formułowaniu pytań i szukaniu odpowiedzi  z wykorzystaniem metodologii badawczej, uświadomienie roli fizyki i chemii jako naukowej podstawy współczesnej techniki i technologii.

Uczniowie oglądali 10 eksperymentów – najpierw filmiki przygotowane przez ekspertów: ambasadora projektu edukacyjnego 2020 – Adama Drzewickiego oraz dr inż. Annę Mietlarek- Kropidłowską i dr inż. Damiana Rosiak.

Potem podczas zajęć zdalnych obserwowali kilka eksperymentów wykonanych przez nauczyciela chemii – Lucynę Gburyk. Doświadczenia były wykonywane z wykorzystaniem sprzętu i pomocy przysłanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM  S.A.

W oparciu o te materiały (filmiki edukacyjne, pokazy doświadczeń) uczniowie wypełnili kartę pracy oraz rozwiązali quiz w wersji cyfrowej.

Wszyscy bardzo się zaangażowali co zostało nagrodzone upominkami zakupionymi przez firmę dla wszystkich uczestników- ich wręczenie będzie po powrocie do szkoły.