W czwartek, 20 lutego przybyli do naszej szkoły studenci ratownictwa medycznego z Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku wraz ze swoim opiekunem, panem Krzysztofem Sośnickim. Uczniowie naszej szkoły – od klasy drugiej po klasę ósmą odbyli szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po instruktażu, wszyscy uczniowie zdawali praktyczny egzamin.
Z relacji ratowników, wszyscy uczniowie zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.

Bardzo dziękujemy!!!