Szanowni Rodzice!

Zgodnie z kalendarzem szkolnym dni 27 i 28 luty 2020 r. (REKOLEKCJE PARAFIALNE)
są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas I-VIII

ŚWIETLICA SZKOLNA prowadzi zajęcia opiekuńcze dla zapisanych uczniów.
Proszę zgłosić potrzebę opieki dla dziecka do wychowawcy klasy
lub wychowawcy w świetlicy do dnia 24.02.2020 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY pracuje bez zmian.

Plan Rekolekcji:

26.02.2020r.:

800 – 1130 – klasy I-VIII uczą się według planu.

0 1135 wyjścia pod opieką nauczycieli  na drogę krzyżową:

1145 – 1245 – Droga Krzyżowa w kościele dla wszystkich uczniów:

I – G.Kurpiel

IIa – R.Komański,

IIb – M.Rygiel,

III – E.Matuszek,

IV – K.Urbanik-Misiewicz,

V – A.Jaślar,

VI  – K.Małek, A.Rysz,

VII – A.Gebus,

VIII – K.Michnowicz,

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej uczniowie wracają do szkoły. Ze szkoły klasy I-III i VI idą do domu lub na świetlicę, pozostałe klasy uczą się według planu.

Plan Rekolekcji w kościele:

27.02.2020r.:

800  Msza dla uczniów,

900  Spowiedź św.,

28.02.2020r.:

1000  Nauka dla uczniów klas V-VIII,

1100  Nauka dla uczniów klas I-IV,

1700  Droga Krzyżowa.