ZAPISY do Oddziału Przedszkolnego i PIERWSZEJ klasy w roku szkolnym 2020/2021. Będą  prowadzone w SEKRETARIACIE szkoły

Do oddziału przedszkolnego – od 4 do 28 lutego 2020 r.

Do klasy I –  od 4 do 11 marca 2020r.

WZORY DOKUMENTÓW można pobrać w SEKRETARIACIE i ze strony internetowej szkoły  www.spzarszyn.pl, a następnie wypełnione dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rodzice dzieci uczęszczających już do Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole, wyrażający chęć kontynuacji pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021, zobowiązani są do złożenia „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego” – zał.1 w sekretariacie szkoły w dniach od 4 lutego – do 11 lutego 2020r.  

Natomiast wnioski do oddziału przedszkolnego dla dzieci nowo przyjętych – zał.2 wydawane i przyjmowane będą w okresie rekrutacji w bieżącym roku szkolnym 2020/2021, tj. od 12.02. – 28.02.2020r.

Zapisy do klasy I w sekretariacie szkoły w dniach – od 4 marca do 11 marca 2020r.

Karta zapisu do szkoły dziecka z obwodu– zał.3

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu – zał.4

Postępowanie rekrutacyjne  – dokumenty do pobrania:

Proszę o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM CZYNNOŚCI w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zarszynie

http://www.zarszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=51&artykul=3500&akcja=artykul