Dyrektor szkoły informuje, że 04.02.2020r. tj. wtorek odbędzie się spotkanie z Rodzicami (podsumowanie I półrocza) wg. następującego harmonogramu:

16.00
Spotkanie ogólne na Sali Gimnastycznej i przedstawienie działania Klubu  Mediatorów Rówieśniczych

Następnie spotkania z wychowawcami:

Klasa „0c” – sala obok biblioteki

Klasa I  – sala 32

Klasa IIa – sala 31

Klasa IIb – sala 33

Klasa III – sala 34

Klasa IV – sala 30

Klasa V – sala 14

Klasa VI – sala 24

Klasa VII – sala 25

Klasa VIII – sala 23


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW I PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE!