Przy szkole działa grupa wolontariuszy zrzeszonych w organizacji zwanej KPU. Wolontariusze, to uczniowie rekrutujący się ze starszych klas. Stanowią grupę liderów, którzy za cel stawiają sobie pomoc uczniom, rozwiązują konflikty, angażują się w akcje pomocowe na rzecz nie tylko środowiska szkolnego ale również lokalnego i pozalokalnego. Wolontariusze działają pod opieką pedagoga szkolnego M.Kuzin. Oto niektóre z akcji podjętych przez KPU:

– zbieranie datków na budowę hospicjum w Kępiu Zaleszańskim (dla dzieci z chorobą nowotworową)  organizowanym przez fundację „Z serca dla serca”;

– zbieranie nakrętek plastikowych dla fundacji „Nakrętka nadziei”;

– zbieranie nakrętek plastikowych dla Caritas w Krośnie;

– zbieranie karmy i datków dla zwierząt ze schroniska w Sanoku;

– przekazanie datków oraz upominków dla podopiecznych ośrodka OREW w Rymanowie oraz DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu;

– dwukrotny udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka” oraz w akcjach pomocowych na rzecz potrzebujących i samotnych z naszej miejscowości;

– zbieranie nakrętek plastikowych na rehabilitację Dominika Iwińskiego z Odrzechowej.

Akcja „Nakrętka” trwa.