Szanowni Rodzice!

Dyrektor informuję, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2019/2020

12 czerwca 2020r. – dzień po Bożym Ciele
16, 17, 18 czerwca 2020r. – Egzamin Ósmoklasisty

DNIAMI WOLNYMI od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach nie będzie również prowadzona NAUKA ZDALNA.