W związku z przywróceniem od 1 września 2020 r. nauki w trybie stacjonarnym zostają w szkole i oddziale przedszkolnym wprowadzone procedury zapewnienia bezpieczeństwa. Bardzo prosimy uczniów i rodziców o zapoznanie się z nimi.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii od 1 września 2020

Załącznik-nr-1 i 2 -OŚWIADCZENIE i DEKLARACJA-RODZICA-od-1-września-2020r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA na świetlicę

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY odpłatne

Kartę zapisu dziecka na świetlicę i kartę zapisu dziecka na dożywianie – można przekazać przez dziecko do wychowawcy lub 1 września dostarczyć do sekretariatu (drzwi od ul.Bieszczadzkiej, prosimy dzwonić).

Oświadczenia i deklaracje dzieci otrzymają od wychowawców 1 września. Bardzo prosimy rodziców o wypełnienie i podpisanie oraz zwrot do szkoły 2 września.