2 października w ramach X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają” uczniowie klasy 5 egzaminowali starszych kolegów i pracowników szkoły z tabliczki mnożenia. W akcji wzięło udział 70 uczniów i 7 osób dorosłych. Tytuł Experta otrzymało 29 egzaminowanych. ??? Pozostali muszą ćwiczyć i za rok mają szansę na poprawę swojego wyniku.?

Nasi Experci Tabliczki mnożenia:

Pani Lucyna Gburyk, Pani Sabina Galant, Pani Beata Jaślar, Pan Dariusz Fudała

Z klasy IV: A.Aniołek, F.Dudek, Z.Olearczyk, M.Stapińska, S.Kuzianik, A.Szczęsny, K.Suwała, M.Szałankiewicz, M.Kuźmiak.

Z klasy V: M.Tomków, J.Kilar.

Z klasy VI: K.Chorążak, J.Niemiec, M.Betlej, A.Owsik, Z.Czarnik, S.Kuzianik.

Z klasy VII: A.Leszkiewicz, A.Buczek, S.Dziurkowski, M.Małęk.

Z klasy VIII: J.Dudek, W.Baran, D.Zawada i M.Maślany.

GRATULUJEMY!!!