Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14.10.2020

Dzień 14 października 2020 zgodnie z informacją podaną we wrześniu jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Ze względu na stan epidemii w tym roku nie będzie tradycyjnej akademii z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli. Obchody Dnia Edukacji Narodowej będą miały wymiar symboliczny.

W środę – 14.10.2020, dla uczniów zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy.

Rodzice  zgłaszają konieczność zapewnienia opieki do wychowawców klas. Termin zgłoszeń upływa 12 października o godz. 12:00.