Dnia 18.10.2021 r. w klasie II odbyły się warsztaty ekologiczne pn.„Segregacja śmieci. Ekozakupy”. Celem warsztatów było wpajanie zasad dotyczących segregacji śmieci i planowanie zakupów, podczas których będziemy gromadzić jak najmniejsze ilości śmieci.
Zajęcia obejmowały pogadankę na temat segregowania śmieci, działania praktyczne oraz gry i zabawy sprawdzające wiedzę uczniów.
Warsztaty z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizowane są przez Stowarzyszenie „Inicjatywa” w ramach grantu pn. „Eko Edukacja – Eko Zabawa” Zadanie ma na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Dorzecza Wisłoka poprzez działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości i zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-turystycznego.
Warsztaty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego – poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Warsztaty prowadzi firma: Edukacja Ekologiczna Dagmara Hirsz