Od 25 października do 19 listopada 2021r. Szkoła Podstawowa w Zarszynie
rozpoczyna kolejny etap działań związanych z wyborem patrona szkoły. Uczniom i ich
rodzinom zostały rozdane ankiety z propozycją zagłosowania  przez osoby dorosłe na jednego z kandydatów, którzy zostali wyłonieni przez społeczność lokalną w ubiegłym roku (dopuszcza się także inne propozycje). Ankiety można pobrać w sekretariacie szkoły.

Procedura wyboru patrona szkoły

Patron szkoły -informacja o kandydatach

Ankieta wybór patrona szkoły