Od 31 maja wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym 4 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w oddziale przedszkolnym i klasach I-VIII.