Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.
W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca – Amelia Komańska
Zastępca – Konrad Gajda
Skarbnik – Maja Zimak
Sekretarz – Maja Betlej
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
p. Kinga Urbanik-Misiewicz i p. Beata Jaślar