ZAPISY do Oddziału Przedszkolnego i PIERWSZEJ klasy w roku szkolnym 2021/2022. Będą  prowadzone w SEKRETARIACIE szkoły i w sposób elektroniczny

Do oddziału przedszkolnego – od 15 do 26 lutego 2021 r.

Do klasy I –  od 15 do 26 lutego 2021r.

WZORY DOKUMENTÓW można pobrać w SEKRETARIACIE i ze strony internetowej szkoły  www.spzarszyn.pl, a następnie wypełnione dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na email: spzarszyn@o2.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rodzice dzieci uczęszczających już do Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole, wyrażający chęć kontynuacji pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022, zobowiązani są do złożenia „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego” – zał.1 u wychowawców grup w dniach od 8 lutego – do 12 lutego 2021r.

Natomiast wnioski do oddziału przedszkolnego dla dzieci nowo przyjętych – zał.2 zgłoszenie do klasy I  dzieci obwodowe – zał. 3, wniosek do klasy I dzieci spoza obwodu – zał. 4 wydawane i przyjmowane będą w okresie rekrutacji w bieżącym roku szkolnym 2021/2022, tj. od 15.02. – 26.02.2020r.

Postępowanie rekrutacyjne  – dokumenty do pobrania:

 

Proszę o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM CZYNNOŚCI w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zarszynie:

http://www.zarszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=51&artykul=4425&akcja=artykul